Search and Hit Enter

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapistler, insanları maksimum hareket ve fonksiyon yeteneğine ulaştırmayı hedefleyen, ve bunun için değerlendirmeler ve yaklaşımlar uygulayan ve geliştiren meslek profesyonelleridir.

Hareket ve fonksiyonları etkileyen yaşlılık, yaralanma, hastalıklar, sağlık durumları ve çevresel faktörlere dair, insan yaşamının her evresinde insanlara yardımcı olabilirler.

Fizyoterapistler ne yaparlar?

İnsanların yaşam kalitesini arttırırlar.
Fiziksel iyilik hallerini arttırırlar.
Psikolojik, duygusal ve sosyal iyilik hallerini desteklerler.
Sağlığın korunmasında ve geri kazanımında, önleyici, tedavi edici yaklaşımları uygularken, bireylerin eğitimini üstlenerek, rehabilitasyon süreçlerini düzenlerler.

Profesyonel bir fizyoterapist nasıl olmalıdır?

Hastaların veya hasta gruplarının kapsamlı değerlendirmelerini gerçekleştirebilmelidir.
Değerlendirme bulguları doğrultusunda bireylerin klinik muhakemelerini belirleyebilmelidir.
Diyagnoz ve prognoz sürecinin planını hazırlayabilmelidir.
Multidisipliner bir bakışla, hastaların farklı bir sağlık profesyoneline konsülte edilip edilmeyeceğine karar verebilmelidir.
Fizik tedaviye dair uygulama ve tedavileri gerçekleştirebilmelidir.
Uygulama veya tedavilerin sonuçlarını saptayabilmelidir.
Bireylerin öz-yönetimlerini geliştirici önerilerde bulunmalıdır.

Fizyoterapistler sadece hastalar veya bireyler üzerinde değil, toplumsal alanda da görev alan sağlık profesyonelleridir.

Dolayısıyla,
Halk sağlığına dair stratejiler geliştirme,
Bireylerin sağlığını savunma,
Bu konularda denetleme ve görevlendirmeler üstlenme,
Liderlik etme,
Yönetme,
Öğretme,
Araştırma,
Lokal ulusal ve uluslarası seviyelerde sağlık politikaları geliştirme ve uygulama

Konuları da fizyoterapistlerin mesleki sorumlulukları arasında sayılmaktadır.

Dünya fizyoterapi konfederasyonu (WCPT) fizyoterapistleri bu formatlarda tanımlamaktadır. Ülkemizde bu tanımlarla uyuşmayan noktalar mevcut,bunun farkındayız, bu uyuşmazlıklar, hem sağlık bakanlığı ve yasalar nezdinde hem de bireysel olarak fizyoterapistlerin nezdinde süregiden olay ve tutumlardan kaynaklanmaktadır.

Fakat bilmeliyiz ki, değişim zaman alır, dönüşüm ise içten başlar. Fizyoterapistler, dünya standartlarında tanımlanmış mesleki haklarına kavuşabilmek için, önce bireysel olarak görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getiriyor olmalıdırlar. Biz dönüşürsek, değişim kaçınılmaz olacaktır.

Araç çubuğuna atla